Tack för den här tiden
1983-2017

Åren går och nu så är det tid för mig att gå i pension.
Jag tackar för den tid som har varit.

Med varma hälsningar!
Claes